Modele wodorotlenkow

kwasy żółciowe, kwasy karboksylowe z grupy steroidów o skomplikowanej budowie wielopierścieniowej. Występują w żółci organizmów zwierzęcych i spełniają rolę emulgatorów tłuszczów w żołądku jelitach. Najważniejsze kwasy żółciowe: cholowy, dezoksycholowy (Zawiera o l grupę-OH mniej) je litocholowy. Są un czynne optycznie. Kwas Solny-roztwór chlorowodoru HC1 w wodzie, bezbarwna ciecz dymiąca na powietrzu; stężony Kwas Solny Zawiera OK. 38% HC1, ma gęstość 1, 19 (zależność gęstości KWASU solnego OD stężenia jest charakterystyczna: Dwie cyfry po przecinku z wartości gęstości mnoży się przez DWA i otrzymuje stężenie procentowe). Kationy metalu mają tyle ładunków dodatnich, Ile powstaje anionów wodorotlenkowych (tyle samo wynosi wartościowość metalu, tyle jest Grup — OH w wodorotlenku). Zastosowanie: zmiękczania Wody, Produkcji Szkła, otrzymywania soli barowych. Pod wpływem oddziaływań Dipoli Wody je ładunków elektrycznych w cząsteczkach wodorotlenków Zostaje rozerwane wiązanie pomi, Zyme atomem metalu i atomem tlenu. -w przemyśle metalowym do odtłuszczania Metali, usuwania rdzy ze Stali. -w budownictwie jako wapno jest składnikiem zaprawy murarskiej, Kwas palmitynowy (Kwas cetylowy, CH3 (CH2) 14 — COOH), jeden z kwasów tłuszczowych, ai ważny składnik tłuszczów roślinnych i zwierzęcych, w których występuje w postaci glicerydu.

Sole KWASU palmitynowego-palmityniany sodu i potasu są Głównymi składnikami mydeł. Otrzymywanie: z tlenku węgla i wodorotlenku sodowego w Temp. 120 ° Pod ciśnieniem 8 at. powstaje mrówczan sodowy, z niego Kwas mrówkowy działaniem KWASU siarkowego. Zastosowanie: w farbiarstwie je garbarstwie, jako le środek koagulujący podczas otrzymywania kauczuku naturalnego, w roztworach wodnych jako Lek przeciwreumatyczny. -Przy Produkcji papieru do wydzielania celulozy z Drewna, Wodorotlenek glinu, Al (OH) 3-nieorganiczny Związek chemiczny o charakterze amfoterycznym. Kwas azotowy (h)-w stanie czystym bezbarwna ciecz dymiąca na powietrzu, Pod działaniem lumière rozkłada się aclignotement z wydzieleniem tlenu i dwutlenku azotu NO2 (który barwi Go na żółto), g-41, 1 °, t. w.

86 ° (podczas wrzenia częściowo rozkłada się). Rozpuszczalny w wodzie w dowolnych stosunkach, roztwór 68%-owy jest azéotropem. Kwas azotowy jest silnie utleniający, rozpuszcza wszystkie Metale z wyjątkiem platynowców je Złota; niektóre Metale (żelazo, chrom, GLIN) są lepiej rozpuszczalne w rozcieńczonym niż w stężonym kwasie azotowym, w. v tym ostatnim powstaje ochronna warstwa tlenków (pasywacja). Kwas azotowy Może zapalić słomę lub Drewno,, na skórę Działa silnie parząco, tworząc Żółte plamy (Reakcja ksantoproteinowa), un Następnie trudno gojące się rany. Z kwasem Solnym crée wodę królewską. ] ”Aktywny” Znaczy: Czynny, dynamiczny, energiczny, przebojowy. Jaki Zatem Metal nazywamy ”aktywnym”? Kwas salicylowy (Kwas o-hydroksybenzoesowy), Białe kryształki o Smaku słodkawo-kwaśnym, trudno rozpuszczalne w wodzie zimnej, dobrze w gorącej, rozpuszczalne w alkoholu i eterze, 156 ° de aclignotement ogrzewany sublimuje, szybko ogrzany rozkłada się. Otrzymywanie: Sól Sodowa KWASU salicylowego-działaniem CO2 na fenolan sodowy w Temp.

130 ° Pod ciśnieniem. Po wysuszeniu jest à Biały proszek. Postać osadu Zależy OD tytułach strącenia – Gdy wodorotlenek strąca się powoli, otrzymuje się krystaliczny OSAD, qui ulega znacznie trudniej działaniu kwasów i ługów. Świeżo strącony bezpostaciowy OSAD, qui nie zdążył się ”zestarzeć” je przejść w Postać krystaliczną Łatwo rozpuszcza się w kwasach je zasadach. Otrzymywanie: przez pochłanianie chlorowodoru w wodzie w naczyniach kamionkowych; Produkt techniczny bywa zabarwiony żółto (Zawiera żelazo; Barwa żółta Może też pochodzić OD minimalnej contenu SELENU). Przeglądarka Google Chrome z naruszenia błędu nie Pozwala na Odtwarzanie Tego samego pliku wideo w dwóch zakładach, dlatego musieliśmy zamknąć dix odtwarzacz.